Gönderen Konu: yabanc? endeksler  (Okunma sayısı 1304 defa)

borsa-tilkisi

  • borsa tilkisi
  • Yönetici
  • Kahraman Üye
  • *****
  • İleti: 5207
    • Profili Görüntüle
yabanc? endeksler
« Yanıtla #1 : 13 Ağustos 2013, 22:15:46 »
Dünya borsalar?n?n s?k? takipçileri Forex platformlar?nda her zamankinden daha h?zl? ve kolay i?lem yapabilirler. Dünyan?n en çok i?lem gören borsalar?nda standart endeksler ve belli ba?l? hisselerin al?m sat?m? için Forex i?lem platformu büyük kolayl?klar sa?lamaktad?r.

??lem platformlar?m?zda ticaretini yapabilece?iniz baz? endeksler:

Dow Jones 30
Dünya Borsalar? için en önemli endeks olan Dow Jones, 165 ülkede 130.000’i a?k?n hisse senedine sahip devasa bir endekstir. Dow Jones 30 ise Endüstriyel Ortalama Endeksi veya Mavi Çipli Endeks olarak bilinen ve sektörün önde gelen 30 mavi çipli ?irketin hisselerinden olu?an özel bir endekstir. Dünyan?n en büyük borsas? olarak tan?mlanan New York Borsas?’nda i?lem gören Dow Jones 30 ABD’deki lider ?irketlerin performans?n? ölçmek amac?yla olu?turulmu?tur.

NASDAQ 100
Telekomünikasyon, bilgisayar teknolojileri, biyoteknoloji, perakende ve toptan sat?? gibi çe?itli alanlarda faaliyet gösteren yabanc? 100 büyük ?irketin performans?n? ölçmek amac?yla olu?turulmu? ve ABD merkezli bir endekstir. Finans ve yat?r?m alan?ndaki ?irketlerin hisselerini içermeyen NASDAQ 100, dünyan?n teknoloji endeksi olarak kabul edilmektedir.

S&P 500
ABD Hisse Senedi piyasas?n?n % 75’ini kapsayan endeks, de?eri en yüksek 500 ABD ?irketinin hisselerinden meydana gelmi?tir. S&P endeksini olu?turan hisselerin % 93’ü New York Menkul K?ymetler Borsas?’nda i?lem görmektedir.

FTSE 100
80’i a?k?n ülkeye ait menkul k?ymet ve çe?itli alternatif aktifleri ve 100 büyük ?ngiliz ?irketinin hisselerini kapsayan FTSE 100 Endeksi, ?ngiltere’de temel gösterge olarak kabul edilmektedir.

DAX 30
Alman Menkul K?ymetler Endeksi olan DAX 30 Frankfurt Borsas?nda i?lem görmekte olan Almanya’n?n en büyük 30 ?irketinin performans?n? ölçmek amac?yla olu?turulmu?tur. XETRA ad? verilen elektronik bir i?letim sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Önemli borsa endekslerinin yan?nda uluslararas? çapta faaliyet gösteren dev ?irketlerin hisse senetleri üzerinden i?lem yapman?z da mümkün. Forex’in çift yönlü i?lem olanaklar?n? kullanarak her iki yönde pozisyon açabilir, hissenin de?er art??? ve azal???ndan kazanç sa?layabilirsiniz. Dünya borsalar?n? yak?ndan takip ediyorsan?z GCM Forex platformlar? ihtiyaçlar?n?za fazlas?yla cevap verecektir.
Sadece 100 $ ile Gerçek Forex Hesab? açabilir ve yat?r?ma ba?layabilirsiniz.
1:100 kald?raç oran? kullanarak, hesab?n?zdaki paran?n 100 kat?na kadar i?lem yapabilirsiniz.
GCM Forex’in ücretsiz analiz ve sinyal hizmetinden faydalanarak, tüm dünyan?n yak?ndan takip etti?i Borsa Endeksleri ile kazançl? i?lemler yapabilirsiniz.
Forex’de gerçekle?tirece?iniz Borsa Endeksi al?m sat?m i?lemleri için komisyon ödemezsiniz.