Gönderen Konu: formasyon nedir ?  (Okunma sayısı 4900 defa)

borsa-tilkisi

  • borsa tilkisi
  • Yönetici
  • Kahraman Üye
  • *****
  • İleti: 5207
    • Profili Görüntüle
formasyon nedir ?
« Yanıtla #1 : 03 Mart 2012, 22:33:21 »
Hisse senetlerinin trendler halinde hareket etti?ini biliyoruz. ?ster yukar?, ister yatay, ister a?a?? hareket etsin bunlar?n hepsi trenddir. Hisse senedinin yönüdür. Bir gün herhangi bir nedenle bu hisse senetleri yön de?i?tirir. Yön de?i?tirme esnas?nda hisse senetlerinin fiyat ve hacim hareketlerinde baz? de?i?iklikler görülür. Teknik analistler, eski verilerden elde ettikleri yön de?i?tirmelere, grafiklerden örnekler bulmu?lar ve zaman içerisinde bunlar?n do?rulu?unu kabul etmi?lerdir. ??te bu olaylara formasyonlar diyoruz. Bu formasyonlar?n baz?lar? trend dönü?ünü haz?rlarken, baz?lar? da trendin devam?n?n oldu?unu belirtir. Ancak hiçbir formasyonun yüzde yüz güvenilir olmad??? unutulmamal?d?r.

Formasyonlar? ikiye ay?r?yoruz;
1. Dönü? formasyonlar?    (trend dönü?ünü sa?lar)
2. Devam formasyonlar?   (trend devam?n? sa?lar)

Dönü? Formasyonlar? :
Hem yükselen, hem de dü?en trendlerin sonlar?nda olu?urlar. Grafiklerde aralar?nda ayr?nt?lar olmakla beraber birbirinin tersi gibi görünürler. Dönü? formasyonlar?ndan en çok görülenleri ;
1. Omuz ba? omuz formasyonlar?       
2. Ters omuz ba? omuz formasyonlar?
3. ?kili üçlü dipler ve tepeler
4. Üçgenler (simetrik,yükselen ve dü?en) Devam formasyonu olarak da görülür.

Devam formasyonlar?: 
Uzun ve orta vadeli trendlerin devam? esnas?nda fiyatlarda geçici olarak duraklama olur ve fiyatlar bir süre trendin aksi istikametinde hareket eder.  Buna,  fiyatlar?n yeni bir harekete ba?lamadan önce güç toplad??? bölge diyebiliriz. Hisse senetlerinin bu bölgedeki fiyat ve hacim hareketleri devam formasyonlar?d?r. Bunlardan s?k görülenleri; 
1. Kama formasyonlar?
2. Bayrak formasyonlar?d?r. 

Hangi formasyon olursa olsun teknik analistin öncelikli görevlerinden biri bu formasyonlar? tespit etmektir. Zaman?nda yap?lmas? gereken bu tespit kolay de?ildir. Formasyonlar? tespit ederken baz? kabul görmü? kriterler olu?mu?tur. Bunlar;
1. Formasyon olu?umu
2. Formasyondaki i?lem hacmi
3. Formasyon k?r?lma (teyit) noktalar?
4. Formasyon ölçme formülleri
5. Formasyonlar?n ba?ar?s?z hareketleridir.