Gönderen Konu: META STOKS SÖZLÜ?Ü  (Okunma sayısı 2191 defa)

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: META STOKS SÖZLÜ?Ü
« Yanıtla #2 : 10 Haziran 2011, 22:37:33 »
META STOK SÖZLÜ?Ü
System notes: Sistem ile ilgili yaz?lmak istenen notlar

Enter long: Al?m i?lemi, Long=Al?mda olma pozisyonunu açmak.

Close long: Sat?m i?lemi, Long=Al?mda olma pozisyonunu kapamak.

OPT1, OPT2: Bulunacak olan optimize de?er (1,2)

Range: Da??l?m, bölge

Current value: Cari de?er

Initial equity: Ba?lang?ç portföy de?eri

Positions: Aç?lan/kapat?lan pozisyon say?s?

Entry trade price: ??lem giri? fiyat?

Entry trade delay: ??lem giri? gecikmesi (ertelemesi)

Exit trade price: ??lemden ç?k?? fiyat?

Exit trade delay: ??lemden ç?k?? gecikmesi (ertelemesi)

Entry commission: Giri? komisyonu

Exit commission: Ç?k?? komisyonu

Interest rate: Faiz oran?

Margin requirement: Kredili i?lem ko?ullar?

Total net profit: Toplam net kar

Open position value: Aç?lan pozisyon de?eri

Percent gain/loss: % kar/zarar

Annual percent gain/loss: Y?ll?k % kar/zarar

Initial investment: Ba?lang?çtaki yat?r?m

Interest earned: Faiz Kazanc?

Current position: Cari pozisyon

Date position entered: Giri? tarihi

Buy/Hold profit: Al/tut kar?

Days in test: Testteki gün say?s?

Buy/Hold pct gain/loss: Al/tut’lar?n yüzde kar/zarar?

Annual B/H pct gain/loss: Y?ll?k al/tut’lar?n % kar/zarar?

Total closed trades: Toplam kapat?lan i?lemler

Commissions paid: Komisyon ödemeleri

Avg profit per trade: Yüzde olarak i?lem ba??na kar ortalamas?

Avg Win/Avg Loss ratio: Ortalama Kazanç/Ortalama Zarar oran?

Total long trades: Al?m/sat?m i?lemlerinin (Long olanlar?n?n) toplam?

Total short trades: Aç??a yap?lan al?m/sat?m i?lemlerinin (Short olanlar?n?n) toplam?

Winning long trades: Kazançl? al?m/sat?m i?lemleri

Winning short trades: Kazançla sonuçlanan aç??a yap?lan al?m/sat?m i?lemleri

Total winning trades: Kazançl? i?lemlerin toplam?

Total losing trades: Zararla sonuçlanan i?lemlerin toplam?

Amount of winning trades: Kazançl? i?lemlerin miktar?

Amount of losing trades: Zararla sonuçlanan i?lem miktar?

Average win: Ortalama kazanç

Average loss: Ortalama kay?p

Largest win: En büyük kazanç

Largest loss: En büyük kay?p

Average length of win: Kazanc?n ortalama süresi, kazançl? i?lemlerde ortalama bekleme süresi

Average length of loss: Kayb?n ortalama süresi, zarar edilen i?lemlerde ortalama bekleme süresi

Longest winning trade: En uzun süren kazançl? i?lem

Longest losing trade: En uzun süren zararla sonuçlanan i?lem

Most consecutive wins: Ardarda gelen kazançl? i?lemler

Most consecutive losses: Ardarda gelen zarala sonuçlanan i?lemler

Total bars out: Pozisyon al?nmayan toplam birim say?s?

Average length out: Piyasan?n d???nda kalman?n ortalama süresi

Longest out period: Pozisyon al?nmayan en uzun periyod

System close drawdown: Sistemin kapatarak en fazla zarar etti?i pozisyondaki (ilk yat?r?m miktar?na göre) zarar tutar?. Yani sistemin kapan?? sinyalini uygularak gerçekle?en en büyük zarar tutar?.

Profit/Loss index: Kar/zarar indeksi

System open drawdown: Sistemin çal???rken (yani aktif pozisyondayken) en fazla zarar etti?i pozisyondaki (ilk yat?r?m miktar?na göre) zarar tutar?. Yani sistem aktif halde bulunurken gerçekle?en en büyük zarar tutar?, gerçekle?medi?i için fiktif (sanal) ve/veya indikatif. Sistem kapat komutu vermedi?i halde korku ile kapat?lsayd? edilecek maksimum zarar tutar?.

Reward/Risk index: Getiri/risk indeksi

Max open trade drawdown: Sistemin çal???rken (yani aktif pozisyondayken) en fazla zarar etti?i pozisyondaki (en son i?lemin aç?l?? fiyat?na göre) zarar tutar?. Yani sistem aktif halde bulunurken gerçekle?en en büyük zarar tutar?, gerçekle?medi?i için fiktif (sanal) ve/veya indikatif. Sistem kapat komutu vermedi?i halde korku ile kapat?lsayd? edilecek maksimum zarar tutar?.

Buy/Hold index: Al/tut indeksi

Close commission: Sat?m komisyonu

Bars in trade: ??lem yap?lan birim say?s?

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
META STOKS SÖZLÜ?Ü
« Yanıtla #1 : 10 Haziran 2011, 22:36:07 »
KEL?MELER?N ANLAMI