Gönderen Konu: META STOKCS KULLANIM KLAVUZU  (Okunma sayısı 9553 defa)

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: META STOKCS KULLANIM KLAVUZU
« Yanıtla #15 : 30 Nisan 2013, 19:15:49 »
kusursuz bi paylas?m ancak linkler ölü =( acaba tekrar yüklemeniz mümkünmü uzun zamand?r arad???m ve bulamad???m videolard??

sadece 9-10-11. videolar?n linkleri çal??makta
ok
tesekkür ederiz

diablous

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • 15
  • Profili Görüntüle
Ynt: META STOKCS KULLANIM KLAVUZU
« Yanıtla #14 : 30 Nisan 2013, 18:58:15 »
kusursuz bi paylas?m ancak linkler ölü =( acaba tekrar yüklemeniz mümkünmü uzun zamand?r arad???m ve bulamad???m videolard??

sadece 9-10-11. videolar?n linkleri çal??makta

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
Ynt: META STOKCS KULLANIM KLAVUZU
« Yanıtla #12 : 21 Ekim 2011, 16:03:28 »
yeni bir metastock kullan?m klavuzu. kolay gelsin

http://www.2shared.com/document/mBxFKCXi/MasteringMetastockManual.html
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
Ynt: META STOKCS KULLANIM KLAVUZU
« Yanıtla #9 : 11 Ekim 2011, 09:25:19 »
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
Ynt: META STOKCS KULLANIM KLAVUZU
« Yanıtla #8 : 28 Eylül 2011, 09:02:58 »
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
Ynt: META STOKCS KULLANIM KLAVUZU
« Yanıtla #6 : 29 Temmuz 2011, 09:02:36 »
slm k?r?kç? arkadas 1ve 2. videolar? indirdim ama wmedya player oynatmad? bendemi sorun var herkeste ayn?m? durum
 indirip izeyen oldumu aceba yazarlarsa ayd?nlanm?? oluruz.

sayg?lar...
bs player ile izleyebilirsiniz

mehmet__

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
  • Profili Görüntüle
Ynt: META STOKCS KULLANIM KLAVUZU
« Yanıtla #5 : 28 Temmuz 2011, 23:14:58 »
slm k?r?kç? arkadas 1ve 2. videolar? indirdim ama wmedya player oynatmad? bendemi sorun var herkeste ayn?m? durum
 indirip izeyen oldumu aceba yazarlarsa ayd?nlanm?? oluruz.

sayg?lar...

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

KIRIKÇI

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 25
 • konu?mak ihtiyaçt?r; susmak ise bir sanat
  • Profili Görüntüle
AL SAT YATIRIM TAVS?YES? DE??LD?R....!

borsa-tilkisi

 • borsa tilkisi
 • Yönetici
 • Kahraman Üye
 • *****
 • İleti: 5207
  • Profili Görüntüle
META STOKCS KULLANIM KLAVUZU
« Yanıtla #1 : 10 Haziran 2011, 22:33:04 »


1-New Chart/Layout: Yeni bir grafik veya grafik grubu olu?turur.
Smart Chart: Hisse senedi grafi?i veya diger yat?r?m arac?.
Chart: Özel olarak düzenlenmi? hisse senedi grafi?i veya diger yat?r?m arac?.
Layout:Grafik grubu. Bununla kastedilen örne?in portföyünüzdeki veya ilgilendi?iniz hisse senedi grafiklerini toplu olarak kolayca acabilece?iniz bir grup.
2-Open: Smart Chart, Chart veya Layout’lar? açaca??n?z menüyü ekrana getirir.
3-Save:Yap?lan de?i?iklikleri Smart Chart, Chart ve Layout olarak kay?t eder.
4-Print: Grafikleri yazd?rmak için kullan?l?r.
5-Print Preview: Yazd?rmak istedi?iniz sayfan?n ön görünü?ünü görmenize yarar.
6-Cut: Seçti?iniz ö?eyi keser.
7-Copy: Seçti?iniz ö?eyi kopyalar.
8-Paste: Daha önceden kesti?iniz veya kopyala dedi?iniz ö?eyi belirtti?iniz yere yap??t?t?r?r.
9-Undo: Yapt???n?z son i?lemi geri al?r.
10-Data Window: Mouse’un üzerinde bulundu?u yerdeki fiyat bilgilerini ayr? bir pencerede gösterir.
11-Zoom Box: Bu tool yard?m? ile grafi?in istedi?imiz bir yerini büyütebiliyoruz.
12-Indicator Quick List: Indicator: Hisse senetlerini analiz etmek için en çok ba?vurdu?umuz matematiksel formüllerden yararlan?larak yap?lm?? olan göstergelerdir.Bu menü içinden grafi?in üzerine istedi?imiz herhangi bir veya daha fazla indikatörü sürükleyip b?rakarak grafi?i indikatörler yard?m? ile inceleyebiliyoruz.En çok kullan?lan indikatörler.MACD, CCI, RSI, Stocastic, Momentum, Aroon, Ultimate Williams.
13- The Downloader: Bu program yard?m? ile enstrüman fiyatlar?n? excel sayfas? gibi görebilir, fiyatlar üzerinde de?i?iklikler yapabilir ve yeni enstürümanlar olu?turabilirsiniz.

Yukar?da gördü?ümüz tabloda; teknik analiz yaparken kulland???m?z datalar?n içeri?ini görmektesiniz.Yeni butonuna basarak sizde manuel olarak kendiniz metastock datalar? olusturabilece?iniz gibi exel’dende kopyala yap??t?r tekni?i kullanarak metastock veileri olu?turabilirsiniz.
14- Expert Advisor: Bu araç ve listesindeki indikatörler yard?m?yla program?n bize al,sat ve tut uyar?lar?nda bulunmas?n? sa?layabilir veya o enstrüman hakk?nda geçmi? ve gelecek ile ilgili size otomatik olarak yorum yapmas?n? sa?layabilirsiniz.

Program?n size uyar?da bulunmas?n? baz? ?ekil ve sembollerle belirtir.Bunu yapmak için Expert Advisor programini calistiriyor ve Istedi?imiz herhangi bir indikatörü seçiyor ve ATTACH ediyoruz.Expert Advisor programc???n? kapatt???m?zda grafi?in üzerinde yönlendirme i?aretlerini görüyoruz.
15- Indicator Builder : Bu tool ile yeni indikatörler olu?turabilir varolan indikatörleri de?i?tirerek farkl? isimler ile kay?t edebiliriz. Indikatörleri organizer yard?m?yla import export edebilir bir yerden baska bir yere tas?yabiliriz.

16- Option Scope: Vadeli piyasalardaki analizlerin yap?lmas?n? sa?layan bir programd?r. ?mkb’de vadeli piyasalar olmad??? için kullan?lmamaktad?r.

17- System Tester: O anda ekranda aç?k olan enstrüman?n genel testini yapar. Aç?k olan enstrüman?n bütün bir özetini verir. Hangi tarihte ç?k??a ba?lam??. Hangi tarihte ini?e girmi?, ne kadar kazand?rm?? ne kadar kaybettirmi? gibi.Hangi indikatörde hangi de?erler en iyi kazand?rm?? vs.

Yukar?dada gördü?ünüz gibi üzerinde analiz yapt???n?z enstrüman?n en iyi de?erlerini en iyi performans?n? bu program arac?l??? ile görebilirsiniz. Enstrümana uygulayaca??n?z indikatörlerin en iyi performans verece?i de?erleri bulmak mümkün.
18- The Explorer: Listesindeki indikatörler yard?m?yla hisse senedi aramaya yarar. Örne?in MACD indikatörünün al verdi?i enstrümanlar? aramas? gibi. Bu tool yard?m?yla yüzlerce grafi?i el ile aramak yerine yanl?zca kriterlere göre enstrüman arama sayesinde büyük bir kolayl?k sa?lanmaktad?r.

Yukar?da explore edilmi? bir rapor bulunmaktad?r. Filtrelemeler sayesinde yanl?zca MACD ’si al verenleri listeliyor. Explorer sayesinde yüzlerce grafi?i tek tek incelemek yerine yanl?zca kriterler dahilindeki grafikleri ekrana listeliyor.
19- Select Mode: Mouse’un varsay?lan imleci. Bu imleç türü seçili iken bütün grafikleri trend line’lar? göstergeleri seçebilirsiniz.
20- Crosshairs: Mouse’un imlecinin + (haç) ?ekli.
21- Trend Line: Ç?k?? e?ilimi veya dü?ü? e?ilimi çizgilerini çizer.
22- Horizontal Line: Ekran?n solundan sa??na yatay çizgi çizer.
23- Vertical Line:Ekran?n üstünden alt?na çizgi çizer.
24- Y-Ekseni de?eri: Grafik üzerindeki indikatör de?erini gösterir.
25- Rotate Toolbar: Toolbar? de?i?tirir.
26- 1. Bölüm: Linear Regression, Raff Regression Chanel, Standard Error Chanel, Standard Deviation Chanel.
2. Bölüm: Quadrant Lines, Tirone Levels, Trend Line by Angle, Speed Resistance Lines, Andrew’s Pitchfork, Cycle Lines, ODDC Probability Cone.
3. Bölüm: Text, Symbol Palette, Elips, Restgle, Tringle.
4. Bölüm: Fibonacci Arc, Fibonacci Fan, Fibonacci Retracement, Fibonacci Time Zones, Gann Line, Gann fan, Gann Grid.
27- Volume: ??lem adedinin gra?i.
28- Price Style: Seçilmi? olan grafi?in stilini de?i?tirir.En çok kullan?lan Bars ve Candlevolume’dur.
Bars fiyat stili.
Open:11.000 High: 12.000 Low: 10.500 Close:11.500 Volume:120000 Bars fiyat stilinde soldaki çizgi o günkü aç?l?? fiyat?n?,Sa?daki çizgi kapan?? fiyat?n?, çizginin en üstü o günkü en yüksek de?eri, alt? ise o günkü en dü?ük fiyat? gösterir.
Candlevolume fiyat stili.
Bu stilde ise beyaz renk ç?k???, siyah renk dü?ü?ü, geni? olan ?ekil yüksek i?lem hacmini, dar olan dü?ük i?lem hacmini üstteki çizgi en yüksek de?eri alttaki en dü?ü?ü, beyaz kutunun yüksekli?i aç?l??tan kapan??a kadar olan yükselmeyi, siyah kutu ise ac?l??tan kapan??a olan dü?ü?ü gösterir.
29- Weight of selected indicators or studies:
30- Color Palette: Seçilen grafi?in indikatörün veya çal??man?n rengini de?i?tirir.
31- Equis Home Page: Equis internet sitesi.
32- Equis Technical Support: Equis teknik destek sitesi.
33- Apply Clean Template: Analiz yapt???n?z grafi?in sade halini yeni bo? bir sayfada gösterir.
34- Apply Populer Template: Popüler olan RSI, Stochastic Oscillator ve MACD indikatörlerini analiz yapt???n?z grafi?e uygular.
35- Refresh Data: Datay? tazeler. Bu seçenek e?er aç?k olan grafi?in datas?nda yap?lan bir de?i?iklik var ise bu de?i?ikli?i grafi?e uygular.
36- Periodicity: Grafik için uygulanacak olan periodun türünü de?i?tirir. Varsay?lan de?eri Daily (günlük)’dir.Priyodu Weekly(haftal?k) olarak seçti?inizde her bir veri için 7 günlük zaman aral?klar?nda gösterir.Periyodu Monthly(ayl?k), Quarterly(3 ayl?k), yearly(y?ll?k) ve other (istedi?iniz bir zaman aral???) ile de?i?tirebilirsiniz.
37- Rescale Y-Axis: E?er Y-Axis özelliklerini de?i?tirdiyseniz bu de?i?ikleri geri al?r.
37-b- Zoom Reset: Yap?lan büyültmeleri s?f?rlar.
38- Zoom Out: Grafi?i ve buna ba?l? olarak uygulanan indikator vs. eklentileri büyültür.
39- Zoom In: Grafi?i ve buna ba?l? olarak uygulanan indikator vs. eklentileri büyültür.
40- Previous Security: Bir önceki enstrüman?n veya hisse senedinin garafi?ini açar.
41- Next Security: Bir sonraki enstrüman?n veya hisse senedinin garafi?ini açar.
42- Chose Security: Hisse senetlerini listeler açman?z? sa?lar.
43- Volume: ??lem adedi grafi?inin bulundu?u bir iç sayfa.
44- Indicator: Hisse senetlerini analiz etmek için en çok ba?vurdu?umuz matematiksel formüllerden yararlan?larak yap?lm?? olan göstergelerdir.En çok kullan?lan indikatörler; MACD, CCI, RSI, Stocastic, Momentum, Aroon, Ultimate, Williams.
45- Y-Ekseni de?eri: Grafik üzerindeki fiyat de?erlerini gösterir.
46- Grafik: Hisse senedi veya herhangi bir enstrüman grafi?i.
47- Trend Line: Ç?k?? e?ilimi veya dü?ü? e?ilimi çizgileri.
48- Expert Advisor Sinyali: Expert Advisor programc??? ile bir çok indikatörün sinyallerini otomatik olarak grafik üzerinde görebiliriz.
49- Inner Window: Grafi?in bulundu?u bir iç sayfa.