Gönderen Konu: Düzeltme Formasyonlar?  (Okunma sayısı 3744 defa)

MAC-D

  • Yönetici
  • Kahraman Üye
  • *****
  • İleti: 946
    • Profili Görüntüle
    • BORSA TiLKiSi
Düzeltme Formasyonlar?
« Yanıtla #1 : 20 Nisan 2011, 23:39:52 »
Düzeltme formasyonlar? anla??lmas? çok daha zor olan formasyonlard?r ve bu nedenle Elliott dalgalar?n? analiz ederek i?lem yapanlar?n ço?u, ana formasyonlarda kazand?klar?n?, düzeltme evresinde geri verirler.

Ana formasyonlar 5 dalgadan olu?uyordu. Düzeltme formasyonu ise, üçgen yap?lar hariç, 3 dalgadan olu?ur ve ana formasyonlar? mutlaka bir düzeltme formasyonu izler. Düzeltme formasyonlar? iki kategoride incelenebilir:

Basit Düzeltmeler (Simple Corrections)
Kompleks Düzeltmeler (Complex Corrections)

Basit Düzeltmeler (Simple Corrections)Sadece bir çe?it basit düzeltme formasyonu vard?r. Bu formasyona Zig-Zag Düzeltme formasyonu ad? verilir. Bir Zig-Zag düzeltme formasyonunda üç dalga vard?r, A, B ve C dalgalar?.

Kural olarak, B dalgas?, A dalgas?n?n % 75'inden fazlas?n? geri almaz. C dalgas? ise, A dalgas?n?n daha alt seviyelerinde yeni bir dip olu?turur. Ayr?ca, Zig-Zag tipi düzeltme formasyonunun A dalgas?, daima 5 dalgal?k bir formasyondur. Di?er iki düzeltme formasyonunda ise (Düz-Flat ve Düzensiz-Irregular), A dalgas? üç dalgal?k bir formasyondur. Bundan dolay?, e?er bir düzeltme formasyonunda ilk düzeltme dalgas? olan A dalgas?, 5 dalgal?k yap?da ise, bu düzeltmenin bir Zig- Zag formasyonuna dönece?i öngörülmelidir.Zig-Zag Düzeltme Formasyonundaki Fibonacci oranlar? :
B Dalgas? =

genellikle A Dalgas?n?n %50'si.
hiç bir zaman A Dalgas?n?n % 75'ini geçmez.
C Dalgas? =

ya 1 x A Dalgas?
veya 1.62 x A Dalgas?
veya 2.62 x A Dalgas?


Örnek:
Karma??k Düzeltmeler - Düz, Düzensiz, Üçgen (Flat, Irregular, Triangle)

Karma??k düzeltme formasyonlar? üç çe?ittir.

Düz (Flat)
Düzensiz(Irregular)
Üçgen( Triangle)


Düz Düzeltmeler (Flat Corrections )


   
Düz yap?daki düzeltme formasyonunda, her dalgan?n uzunlu?u ayn?d?r. 5 dalgal?k ana formasyondan sonra fiyatlar A dalgas? esnas?nda dü?er. B dalgas? ile yeniden yükselir ve bir önceki tepe seviyesine ula??r. Son olarak, C dalgas? ile A dalgas? dip seviyesine kadar son dü?ü? ya?an?rDüzensiz Düzeltmeler (Irregular Corrections)


Bu düzeltme yap?s?nda, B dalgas? yeni bir tepe olu?turur. Son dalga olan C dalgas? ise, A dalgas?n?n dip seviyelerine veya daha a?a??lara kadar devam eder.   


Düzensiz Dalgada Fibonacci Oranlar?:

B Dalgas? =

ya 1.15 x A Dalgas?
veya 1.25 x A Dalgas?
C Dalgas? =

ya 1.62 x A Dalgas?
veya 2.62 x A Dalgas?

Üçgen Düzeltmeler (Triangle Corrections)

   

Üç dalga yap?l? düzeltme formasyonlar?na ilave olarak bir ba?ka formasyon vard?r ki, tekralayan bir yap?dad?r. Bu formasyon, Üçgen Düzeltme Formasyonu olarak adland?r?l?r. Elliott Dalga Üçgen Formasyonu, di?er üçgen formasyonlar?ndan biraz farkl?d?r. A,B,C,D ve E olarak s?ralanan, 5 dalgadan olu?ur.Üçgenler daha çok dördüncü dalgada olu?urlar. Bazen üç dalgal?k düzeltme formasyonlar?n?n B dalgas? ile kar??t?r?l?rlar. Anla??lmas? zordur ve ?a??rt?c?d?r. Pozisyon almadan önce, formasyonun çok dikkatli incelenmesi gerekir, çünkü fiyatlar üçgen formasyonu bitti?i anda çok h?zl? olarak kopar ve dü?ü? kaçamayacak kadar h?zl?d?r.


Üçgen formasyonu dördüncü ana dalgada olu?tu?u zaman, fiyatlar üçgenden 3. dalga yönünde kopar. Üçgen formasyonu B düzeltme dalgas?nda olu?tu?u zaman ise, fiyatlar A dalgas?yla ayn? yönde kopar.

Düzeltme Formasyonlar?n?n Kurallar?

E?er 2.Dalga bir Basit Düzeltme ise, 4.Dalgan?n bir Karma??k Düzeltme olmas?n? bekle
E?er 2.Dalga bir Karma??k Düzeltme ise 4. Dalgan?n bir Basit Düzeltme olmas?n? bekle.
Yazdiklar?m?z?n hiçbirisi Yat?r?m tavsiyesi de?ildir....